Kvalitet

Kvalitetsledningssystem

Activa har dokumenterat och arbetar med kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2015. Detta för att säkerställa kvalitet i det interna arbetet, i relationer till kunder och i levererade tjänster.

Teknisk kvalitet, det synliga resultatet av vårt arbete. Det innefattar:

  • Att resultatet ger ett rent intryck
  • Att arbetet är utfört med miljömärkta produkter
  • Att ni får känslan av en välvårdad miljö

Funktionell kvalitet, bygger på:

  • Hög servicevilja och servicenivå
  • Vänlighet och tillgänglighet i kontakt med kunden
  • Förmågan och viljan att lösa konflikter, fel och brister

Kvalitetssäkring

Våra tjänster ska hålla en hög och jämn kvalitetsnivå med en ständig förbättring. Frekventa kvalitetskontroller och hög närvaro hos kunden gör att vi säkerställer den kvalitet ni som kund efterfrågar, och vi som företag eftersträvar.

Om oss

Activa är ett heltäckande serviceföretag som står för ren omtanke och hög kvalitet.

Miljö

Miljöarbete är vår hjärtefråga och det präglas av ansvar och engagemang.

Policys

Våra policys ger en konkret bas som ligger till grund för vår verksamhet.

Boka möte med oss

Boka möte med oss för att se hur vi kan underlätta för er som kund när det gäller städ- och servicetjänster.

Boka möte med oss