Lönsamhet

Ett helhetstänk kring städ- och servicetjänster kan leda till ökad lönsamhet för ert företag. Vi kallar vår approach för Combined Service Management, vilket enkelt kan översättas till samsynkning av tjänster som skapar kostnadsfördelar för er som kund. Har ni tittat på vad Combined Service Management kan göra för er lönsamhet?

Combined Service Management

Att samsynka tjänster innebär att det går att minska kostnaden och öka lönsamheten med allt från 10-50 %, kanske mer? Att minska antalet leverantörer till en eller flera utvalda leverantörer, som har ett helhetsperspektiv och aktivt samsynkar tjänster, kan föra ert företag i en gynnsam riktning.

Läs gärna mer om våra tjänster här
Boka ett möte med oss så delar vi mer än gärna med oss av vår kunskap.

%

av medarbetarna är motarbetarna

11 % – av medarbetarna är motarbetare

Enligt studier från Gallup är 11 % av medarbetarna aktivt oengagerade, vilket innebär att de aktivt motarbetar företagets mål. Utöver det är hela 73 % känslomässigt oengagerade och går till jobbet för att de måste. Oengagemang kostar. Att vara medveten om det är första steget i att skapa engagerade medarbetare. Tänk vad som kan uppnås genom att vända dessa siffror! Med ren omtanke och hög kvalitet vill vi ta bort störmoment i er vardag för att skapa trivsel på er arbetsplats.

Ta del av studien via följande länkar:
http://www.di.se/artiklar/2013/11/15/sa-manga-av-dina-kollegor-struntar-i-jobbet/
http://www.gallup.com/poll/165269/worldwide-employees-engaged-work.aspx
http://www.ihm.se/blogg/ihm-business-school/bara-16-ar-engagerade

Activa Services

Ligg steget före

Förebygg problemen med ohälsa och oengagerade medarbetare genom att erbjuda en attraktiv arbetsmiljö. Engagerade medarbetare bidrar till positiva resultat för organisationen och inte minst till lönsamheten. Våra trivselagenter brinner för att skapa trivsel som kan få era medarbetare att börja dagen med ett leende på läpparna.

Boka möte med oss

Boka möte med oss för att se hur vi kan underlätta för er som kund när det gäller städ- och servicetjänster.

Boka möte med oss