Miljö

Vårt miljöarbete präglas av ansvar och engagemang för våra kunder, våra anställda, vår gemensamma miljö och för kommande generationer. Activa har dokumenterat och infört ett miljöledningssystem enligt ISO-standarden 14001:2015.

  • Vi använder metoder och medel, som tar hänsyn till både yttre och inre miljö
  • Vi använder endast miljömärkta produkter i den dagliga städningen
  • Vi har fastställt miljöpolicy samt övergripande och detaljerade miljömål

Övergripande miljömål:

  • Styrning av processer och rutiner mot uppsatta mål
  • Minska förorening, avfall och användning av naturresurser
  • Miljökompetenta medarbetare med miljöengagemang
  • Förse medarbetare med utbildning rörande miljöfrågor
  • Leverantörer som uppfyller kvalitets- och miljökrav

Vi säkerställer att våra mål uppfylls genom miljökontroller en gång per månad samt miljörevisioner som utförs två gånger per år. Genom korrigerande och förebyggande åtgärder säkerställer vi att fel, brister och avvikelser inte upprepas/uppstår. Vi tillämpar och efterlever gällande miljölagstiftning och föreskrifter.

Image001

Kvalitet

Att uppnå hög kvalitet är vårt viktigaste mål och kunden är alltid i fokus.

Om oss

Activa är ett heltäckande serviceföretag som står för ren omtanke och hög kvalitet.

Policys

Våra policys ger en konkret bas som ligger till grund för vår verksamhet.

Boka möte med oss

Boka möte med oss för att se hur vi kan underlätta för er som kund när det gäller städ- och servicetjänster.

Boka möte med oss