Vår affärsidé och våra viktigaste policys

Vår affärsidé och våra policys är bra vägvisare för vår verksamhet och våra medarbetare. De ger också en större möjlighet att få personalen att känna tillhörighet och motivation.

Affärsidé

Vi ska utföra miljöanpassad lokalvård och andra servicetjänster för företag och förvaltningar med hög kvalitet och kompetens, samt en bra kundservice. Vår konkurrenskraft fokuseras på vårt kunnande, vårt engagemang, våra resurser och våra priser.

Våra viktigaste policys i sammandrag är:

Kvalitetspolicy

  • Uppfylla kunders krav/behov, i rätt tid, på rätt sätt med jämn och hög kvalitet.

Miljöpolicy

  • Minska miljöpåverkan genom mindre förorening, avfall och användning av naturresurser

Personalpolicy

  • Skapa kompetenta/engagerade medarbetare, som kan bidra till företagets utveckling.

Arbetsmiljöpolicy

  • Ska leda till ett gott arbetsklimat, bra hälsa, låg sjukfrånvaro och få arbetsskador.

Jämställdhetspolicy

  • Ett målinriktat jämställdhetsarbete med lika möjlighet till anställning/befordran med mera.

Drogpolicy

  • Alkohol/droger ska inte användas. Vi förebygger och motverkar missbruksproblem.

Kränkande särbehandling och sexuella trakasserier

  • Det tolereras inte på våra arbetsplatser.

Kvalitet

Att uppnå hög kvalitet är vårt viktigaste mål och kunden är alltid i fokus.

Miljö

Miljöarbete är vår hjärtefråga och det präglas av ansvar och engagemang.

Om oss

Activa är ett heltäckande serviceföretag som står för ren omtanke och hög kvalitet.

Boka möte med oss

Boka möte med oss för att se hur vi kan underlätta för er som kund när det gäller städ- och servicetjänster.

Boka möte med oss