Trivsel

Genom ren omtanke och hög kvalitet är vi ACTIVA och bidrar till bättre arbetsplatser. Arbetsplatser där medarbetare samverkar och trivs och där era kunder får en positiv upplevelse. Det kan vara det där enkla samspelet i kommunikationen och det vakna ögat som proaktivt skapar avgörande skillnader.

av medarbetarna känner att de är på fel plats

Trivsel påverkar engagemang och lönsamhet

Enligt en omfattande studie av Gallup är endast 16 % av de tillfrågade medarbetarna engagerade i sitt jobb och trivs på arbetsplatsen. 73 % är oengagerade och 11 % är direkt motarbetare. Det innebär att hela 84 % känner att de är på fel plats. Vi tillför viktiga delar som enkelt kan mätas i framgång.

Ta del av studien via följande länkar:
http://www.di.se/artiklar/2013/11/15/sa-manga-av-dina-kollegor-struntar-i-jobbet/
http://www.gallup.com/poll/165269/worldwide-employees-engaged-work.aspx
http://www.ihm.se/blogg/ihm-business-school/bara-16-ar-engagerade

Hur kan en trivselagent hjälpa till på er arbetsplats?

Tänk att komma till en städad arbetsplats, fruktkorgen står i fikarummet och fina blommor står på bordet. Vi vill att varje medarbetare ska kunna börja dagen med ett leende på läpparna. Employee engagement är ett koncept som innebär att skapa engagerade och motiverade medarbetare. Trivsel på arbetsplatsen och god arbetsmiljö är två faktorer som leder till ökad motivation.

Activa Services
Activa Services

Hur kan Activa spara pengar åt er?

Vi ser att trivsel på arbetsplatser står i direkt relation till nöjdare och mer engagerad personal. Trivsel kan föra ert bolag i en gynnsammare riktning. Genom att låta oss se över helheten och samsynka tjänster kan ni vinna kostnadsfördelar. Vi bidrar ACTIVT till ökad trivsel och arbetar för en smartare kostnadssamverkan.

Boka möte med oss

Boka möte med oss för att se hur vi kan underlätta för er som kund när det gäller städ- och servicetjänster.

Boka möte med oss