Om oss

En helhetslösning med kunden i fokus

Activa har sedan starten 2004 utvecklats från att vara ett städföretag med stolthet i städyrket till att erbjuda en helhetslösning med kunden i fokus. Våra kunder har tagit oss i en ny riktning där ren omtanke, hög kvalitet och tillgänglighet är viktigt för oss. Vi erbjuder en bred palett av tjänster och är med det en modern leverantör till moderna kunder som ser lönsam verksamhetsnytta i att tänka helhet och trivsel.

  • Vi är auktoriserad serviceentreprenör av Svensk Näringsliv/Almega. Det är en garanti för er som kund att vi är en seriös leverantör som följer lagar och regler samt har serviceinriktad och utbildad personal.
  • Vi har högsta kreditrating och är ansvarsförsäkrade med ett belopp upp till 10 miljoner kr per skadetillfälle.
  • Med våra 20 års branscherfarenhet kompetens och kvalitet.

Kundvårdsprogram

Kundvårdsprogram Vår approach är att se över helheten och ACTIVT bidra till mycket goda arbetsmiljöer. Detta innebär att vi vill etablera en långsiktig relation där vi startar upp med att ta fram en helhetslösning helt anpassat efter era önskemål och förväntningar.

Våra styrkor

Genom ren omtanke och hög kvalitet vill vi skapa förutsättningar som gör att varje medarbetare trivs på arbetsplatsen. Vi har lång erfarenhet inom städ- och servicebranschen, trivselagenter som sätter kunden i fokus och långvariga relationer med våra kunder. Våra tjänster passar allt från de små till stora bolagen i alla branscher. Vi skapar trivsel på arbetsplatsen som leder till motiverade medarbetare, nöjda kunder och ökad lönsamhet.

CSR – Nej till cancer

För oss handlar vårt CSR-arbete om att ha ett ansvarsfullt beteende i allt vi gör. Mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och miljöstandarder är viktiga för oss. Som en del i det arbetet har vi satt upp detaljerade policys och vi säger ACTIVT nej till cancer.

Läs mer om våra policys här
Diplom från Cancerfonden

Kvalitet

Att uppnå hög kvalitet är vårt viktigaste mål och kunden är alltid i fokus.

Miljö

Miljöarbete är vår hjärtefråga och det präglas av ansvar och engagemang.

Policys

Våra policys ger en konkret bas som ligger till grund för vår verksamhet.

Boka möte med oss

Boka möte med oss för att se hur vi kan underlätta för er som kund när det gäller städ- och servicetjänster.

Boka möte med oss