Våra utomhustjänster

Boka möte med oss
Fönster och utsikt

Fönster & utsikt

Från konferensrummet till den stora fasaden. Glas tillhör det som skapar rymd och harmoni men alltifrån tumavtryck till fågelskit kan få icke önskad effekt. Activa ser till att…

Fönster & utsikt

Activa ser till att utsikterna är goda oavsett storlek och utmaning. Detta gäller inte bara glas utan kanske borde detta bli vår nästa slogan.

Klottersanering är ett annat exempel på tjänst som hjälper vår kund att få den välkomnande atmosfär som eftersträvas.

Att erbjuda FM-tjänster innebär att kunna tackla de utmaningar som ges både vinter- och sommartid. Genom goda samarbeten och lång egen gedigen erfarenhet har vi tagit oss an de flesta utmaningar våra kunder gett oss hittills. Vi ser därför fram emot att växa med våra befintliga och nya kunders såväl enkla som komplexa behov.

Ett ansvar med en kontakt är lika viktigt för oss när vi jobbar genom våra partners med spjutspetskunnande inom sitt unika område som när vi själva utför tjänster. Som kund skall du förvänta dig en ACTIV leverantör som tar ansvar i hela kedjan.

Park och utemiljö

Park och utemiljö

Både löv och nedfallen snö tillhör det vi har svårt att påverka men som ändå bör hanteras för såväl det trevliga intrycket som säkerhet kring halka. När snön plötsligt faller eller när lövhögarna…

Park och utemiljö

Våra utomhustjänster omfattar det mesta och närskötsel är något våra kunder kring Facility Management ofta vill ha hjälp med. När snön plöstlig faller eller när lövhögarna hopar sig så ställs det krav på hög flexibilitet vilket är ett av våra ledord.

Med mångårig erfarenhet av FM-tjänster och mer renodlad utomhus-service så kan vi enkelt vara våra kunders förlängda arm i att lösa de runt-om-kring-utmaningar man ställs inför.

Vid mer krävande och omfattande projekt så tar vi självklart även här ett helhetsansvar och jobbar då nära någon av våra mycket kunniga och certifierade partners.

Exempel på FM-tjänster utomhus där vi tar helhetsansvar: Snöröjning, takskottning, gräsklippning, fasadarbeten, parkskötsel, sophantering, garagestädning m.m.

Gräsklippning

Gräsklippning och trimmarbeten

Den Svenska sommaren är underbar och tänk en picknick i den gröna. Tyvärr så kan det ibland upplevas som vildvuxet eller t.o.m.motbjudande om gäss eller andra fåglar oönskat gödslat området. Activa tar sig an alltifrån bångstyriga buskar till…

Gräsklippning och trimmarbeten

Våra utomhustjänster kan komma väl till pass för att avlägsna icke önskade maskrosor på grusgången, hålla gäsmattan i trim, figurklippa buskarna eller ta hand om ovälkommen fågelspillning.

Vi har erfaren personal för mer krävande arbeten och för enklare uppgifter anpassar vi vår bemanning utifrån givna förutsättningar.

Activa har lång erfarenhet av leverera tjänster rörande utomhus-service. Vi har kunder i allt ifrån förskolor till fastighetsbolag där vi förutom uppdrag som rör själva fastigheten hanterar områden från fastighetstomt till parktjänster.

Andra exempel på utomhustjänster med helhetsansvar: Träd och växtvård, snöröjning, slyröjning, takskottning m.m.

Trädvård och närmiljöskötsel

Trädvård och närmiljöskötsel

Ett snyggt första intryck skapar ofta en känsla av framgång. Som en del av våra utomhustjänster har vi erfaren och engarerad personal som utför…

Trädvård och närmiljöskötsel

Som en del av våra utomhustjänster har vi erfaren och engarerad personal som utför alltifrån plantering till skötsel av buskar och träd. För mer krävande delar som nedtagning av träd eller större parkarbeten jobbar vi genom någon av våra kunniga samarbetspartners.

Activa har mångårig erfarenhet av FM-tjänster och mer renodlad utomhus-service. Som en del i vårt koncept Combined Service Management ser vi alltid till kundens största möjliga kundnytta såväl upplevelsemässigt som ekonomiskt. Enklare utomhustjänster kan därför skötas av personal med kombinerande arbetsuppgifter vilken skapar utrymme för god lönsamhet. Vid mer krävande och omfattande projekt så tar vi självklart även här ett helhetsansvar och jobbar då nära någon av våra mycket kunniga och certifierade partners.

Exempel på utomhustjänster med helhetsansvar: Snöröjning, takskottning, fasadarbeten, parkvård, sophantering, garagestädning m.m.

Fasadskötsel och fönster

Fasadskötsel och fönster

Med fokus på att komma från städbranschen så är givetvis fönsterputsning en vanligt förekommande tjänst. Fasadvård och klottersanering är exempel…

Fasadskötsel och fönster

Fasadvård och klottersanering är exempel på tjänster som krävs för att nå den inramning man vill uppnå för att välkomna kunder och medarbetare på önskat sätt.

Våra FM-tjänster omfattar det mesta kring drift och underhåll av fastigheten och vi hanterar allt ifrån trappstädning och skötsel av entremattor till större fasadarbeten med stora glasytor som skall underhållas.

Med mångårig erfarenhet av FM-tjänster har vi vana att ta ett helhetsgrepp kring det behov som finns och uppstår kring fastigheten.

När Activa inte kan lösa utmaningarna med egen personal så kontrakterar vi någon av våra mycket kunniga och certifierade partners. En kontakt – Ett ansvar är våra ledord som hjälper våra kunder att fokusera på sin kärnverksamhet.

Exempel på andra helåtagande utomhutjänster vi själva eller genom partners erbjuder är klottersanering, sophantering, snöskottning, plantering, snöplogning, takskottning, grässkötsel, parkvård, sopsortering, utestädning m.m.

Snöskottning tak

Snöskottning tak

Oftast kommer snön utan förvarning och våra snöröjningstjänster kan komma väl till pass för dig som är fastighetsägare. Takskottning utförs enbart av utbildad och licencierad personal och vi följer riktlinjerna från skotta säkert.

Snöskottning tak

Tänk på att det är du som fastighetsägare som bär ansvaret gällande snöras, istappar och annan taksäkerhet.
Det gäller såväl säkerheten för boende, hyresgäster, förbipasserande samt lös egendom (ex. parkerade bilar) som kan drabbas. Skräckscenariot att en fallande istapp berövar livet på någon är högst ovanligt men har hänt.

Lägger man till skadorna som kan åsamka taket vid tunga snömassor kan det bli kostsamt på annat sätt. Med detta sagt är det nog mycket klokt i att vara proaktiv agera förekommande och i tid.

Activa har dels egen personal och varningsskyltar för avspärrning för förbipasserande vid skottningstillfället och vi fraktar bort oönskad snö. För själva takskottningen använder vi oss enbart av våra licensierade partners.

För att hantera snö och is på marken så har vi andra tjänster i allt i från skottning för hand och sandning till plogbilar.

Ring oss på 020 333 888 så berättar vi gärna mer.

Snöröjning

Snöröjning

Snö tillhör i mångas ögon det som förgyller vintern. Dock kan det ställa till med halka och orsaka svår framkomlighet. Activas snöröjningstjänster omfattar alltifrån skottning, sandning och plogning till takskottning.

Snöröjning

Behöver parkeringen plogas eller istappar åtgärdas? Oavsett ditt behov så löser vi dina snö och is-utmaingar i tid och med säkerhet som ledstjärna.

Vi gör alltså det mesta inom detta område undantaget att vi inte bygger isskulpturer 😉

Sophantering & Miljö

Sophantering & Miljö

Att hålla rent gäller inte bara kontoret utan självklart bor den frågan i ett större sammanhang. Förutom att vi miljötänker i vår städvardag så kan vi hjälpa till med allt ifrån källsortering till att ta helhetsgreppet kring sophantering.

Sophantering & Miljö

Batterier, farligt avfall, glas, färgpatoner, papper, möbler… Var sak har sin plats, så även avfall och sopor. Activa hjälper dig i egen regi med lösningar i daglig sophantering / sopsortering samt vid större åtaganden igenom någon av våra specialicerade partners.

Flyttservice

Flyttservice

Dags för ny adress? Låt Activa ta hand om flytten. Vi är med från planeringsfasen till att ni från en dag till en annan flyttar in. Behöver ni magasinera så tar vi även hand om detta. Ring oss på 020 333 888 i allt från det lilla till det stora…

Säkerhet & larm

Säkerhet & larm

Detta är tjänster vi erbjuder genom våra certifierade partners. Larm, patrullering, passersystem, galler och säkerhetsdörrar m.m. Ring oss på 020 333 888 för att hitta rätt trygghetslösning för er.

Klottersanering

Klottersanering

Har du drabbats av unga ”konstnärer” som tagit sig friheten att klottra ned din fasad? Tråkigt, men ring Activa så ser vi till att lösa det problemet. Genom att klotterbehandla utsatta ytor kan vi även förebygga…

Klottersanering

Klottersanering är allt annat än enkelt. Färger och pennor varierar och blir alltmer genomträngande. Adderar man dessutom olika underlag med olika känslighet för kemikalier så får man rätt snart en komplex problembild.

Som fastighetsägare är det bästa du kan göra att ta bort klottret omgående. Dels för att motverka att andra klottrare ser det som fritt fram och vill addera sina tags men främst för att förhindra att pigmentet suger sig fast i materialet. Har det gått för långt och klottret satt sig så kan blästring vara enda alternativet.

Om du behandlar fasaden med klotterskydd så är det avgjort lättare att ta bort och du minimerar risken för bestående åverkan på din fasad.

I huvudsak använder vi hetvattentvätt och vattentank för alerta och effektiva insatser. Vi ser till att de kemikalier vi nyttjar har minsta möjliga miljöpåverkan och saneringen sker alltid med fokus på att bevara fasaden.

Activa med partners utför även andra saneringsbehov såsom lukt, mögel, skadedjur, asbet, PCB samt andra mer komplexa saneringsbehov.

Maila oss på info@activaservice.se eller ring 020-333 888 så tar vi fram ett förslag utifrån era utmaningar.

Teknisk förvaltning

Teknisk förvaltning

Vi tar ett helhetsgrepp kring teknisk förvaltning innebärande drift- och underhållsarbeten relaterade till fastigheten. Exempelvis rondering av fastigheten, värme och ventilation, gräsklippning, rabbater, snöhantering m.m. Vi kan även…

Teknisk förvaltning

Som er tekniska förvaltare blir vi er förlängda arm kring skötsel och vård av er fastighet och närmiljö. Vi upprättar tillsammans en underhållsplan som därefter blir vårt gemensamma styrdokument.

Vi erbjuder alltifrån trappvård och andra städtjänster till plogning eller avancerad fasadvård. Med detta smörgåsbord kan vi erbjuda en mycket attraktiv helhetslösning där vi som grundregel har hög transparens så att vi kan se och agera utifrån vår kunds egna perspektiv för att hitta optimal balans mellan kostnader kontra önskat uppnått resultat. Vi agerar därför som aktivt bollplank (gärna som en i styrelsen) med bred kunskap och sunt ekonomiskt tänk.

Bland våra kunder hittar vi såväl privata fastighetsägare som brf:er och offentliga fastighetsägare med den gemensamma nämnaren att de alla önskar en ren och problemfri hantering rörande fastigheten.

Vi hyr även ut fastighetsskötare och vicevärdar som även kan agera hustomtar hos boende. Vi hanterar även vitvaruservice eller annan teknisk service.

Activas payoff är det värde vi levererar:
En kontakt – Ett ansvar – Alltid trivsel i fokus

Garagestädning

Garagestädning

Vid regelbundning städning av garage bör man undvika dammning. Activa har maskinparken för att utföra dammfria skurning- och sopningsarbeten under högt tryck. När garaget töms kan det även vara läge att…

Garagestädning

Activa erbjuder det mesta inom städning, så även garage- och hangarstädning.
Vi hanterar allt ifrån handsopning i trånga ytor till skurmaskiner och stora ytor. När garaget töms kan det även vara läge för mer omfattande golvvård som exempelvis vaxning eller djupare rengöring.

Förutom städning erbjuder vi även klottersanering, röjning och bortförsling, storstädningar m.m.

Ring oss på 020 333 888 så ser vi hur vi kan hjälpa er på bästa sätt.

Boka möte med oss

Boka möte med oss för att se hur vi kan underlätta för er som kund när det gäller städ- och servicetjänster.

Boka möte med oss

×

Boka möte med oss

Boka möte med oss för att se hur vi kan underlätta för er som kund när det gäller städ- och servicetjänster.

Boka möte med oss